גניבת זרע

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

גניבת זרעבעידן המודרני אשר בו קיום יחסי מין איננו נחלתו הבלעדית של מוסד הנישואין, עולות לעיתים טענות של גניבת זרע. זהו מצב שבו ישנה תחושה סובייקטיבית של הגבר אשר קיים יחסי מין עם אישה וזו הרתה בניגוד לרצונו או הסכמתו.

בקרות תרחיש שכזה, עומדות לגבר שתי זכויות עיקריות: לפנות לבית המשפט ולבקש ביצוע של בדיקת אבהות ולהגיש כנגד האישה, תביעה נזיקית.

מהי גניבת זרע?

זהו מצב שבו גבר אשר אישה הרתה מזרעו, חש כי הדבר נעשה בניגוד להסכמתו ו/או ידיעתו. חשוב להבין כי הדין בישראל אינו מגדיר בחוק מהי גניבת זרע ובהתאם לכך, קשה לקבוע בצורה ברורה את המשמעות המשפטית של מצב זה. בדין הפלילי לא קיימת עבירה של גניבת זרע וזו גם איננה מוגדרת בדין האזרחי כעוולה נזיקית.

כמו כן, הגבר לא יוכל לכפות על האישה לבצע הפלה במקרה של גניבת זרע, היות ששלמות הגוף והזכות לאוטונומיה על הגוף, עולות על זכותו של הגבר שלא להיות אב. מה הן אם כן זכויות הגבר במקרה של גניבת זרע? כפי שיפורט להלן, יוכל הגבר לדרוש את ביצועה של בדיקת אבהות וכן באפשרותו להגיש תביעה נזיקית נגד האישה.

זכותו של האב לבדיקת אבהות

בדיקת אבהות היא בדיקת רקמות (בדיקת DNA) המאשרת או שוללת את אבהותו של הגבר לילד. החוק בישראל קובע כי בדיקה זו תבוצע בצו של בית משפט בלבד ועל כן לשם ביצועה יש להגיש בקשה ולקבל את אישור הערכאה המשפטית. לכל אדם קיימת הזכות לדעת מיהו יוצא חלציו ולכל ילד הזכות לדעת מיהו אביו.

יתרה מזאת, לקביעת אבהות יש גם השלכות משפטיות על הצדדים. משכך, כאשר שוכנע בית המשפט לענייני משפחה כי ישנו בסיס מוצק לטענת אבהות, הוא מאשר את הבקשה ומורה בצו על ביצוע הבדיקה. כך יעשה בית המשפט גם במקרים של גניבת זרע, בין אם הבקשה מוגשת על ידי הגבר הטוען לגניבת זרע ובין אם על ידי האישה, האם.

מה קורה כאשר אחד הצדדים דורש בדיקת אבהות אך הצד השני מסרב לשתף פעולה? ראשית יש לציין כי אם הגבר מתנגד לביצוע הבדיקה, רשאי בית המשפט לחייבו לבצעה. שנית, בית המשפט מוסמך לקבוע אבהות גם ללא הממצא של בדיקת רקמות ובלבד כי הוצגו בפניו ראיות אשר מבססות היטב את טענת האבהות וכי לבית המשפט לא נותר ספק בדבר אבהותו של הגבר.

הגשת תביעה נזיקית נגד האישה

גבר הטוען לגניבת זרע, רשאי להגיש תביעה נזיקית נגד האישה בטענה של מצג שווא. למשל כאשר האישה טענה בפניו כי היא משתמשת באמצעי מניעה אך בסופו של יום מתברר שאין כך הדבר, מדובר במצג שווא וזוהי עוולה ברת פיצוי בדיני הנזיקין.

עם זאת חשוב לציין כי ישנו קושי ראייתי להוכיח כי אכן מדובר בגניבת זרע שהרי מדובר ביחסים אינטימיים בין הגבר לאישה. משכך, בתי המשפט נוהגים לדחות את התביעות המוגשות בתחום זה. נימוק נוסף לדחיית התביעה הוא טובת הילד. כאשר האם חסרת אמצעים ופסיקת פיצוי לא תאפשר לה לדאוג לצרכי הילד, שיקול זה יוביל גם הוא לדחיית התביעה.

האם גניבת זרע פוטרת את הגבר מתשלום מזונות?

הדעה הרווחת היא כי במקרה של גניבת זרע, פטור האב מתשלום מזונות ילדים, היות שהאישה נכנסה להיריון בניגוד לרצונו. זוהי הנחה שגויה ובתי המשפט קבעו באופן חד משמעי כי קיום יחסי מין מחייב בנטילת אחריות לכל תוצאה שלהם. על כן, גם אם מדובר בגניבת זרע, ברגע שהוכחה אבהותו של הגבר, הוא יהיה מחויב בתשלום מזונות ילדים.

גובה דמי המזונות צריך לשקף את היקף צרכיו של הילד ובד בבד, להתאים לרמת הכנסתו של האב. הצדדים יכולים להגיע להסכמה בדבר גובה המזונות, או לפנות לבית המשפט אשר יכריע בסוגיה.

על בדיקת אבהות ללא הסכמת האב – מתי זה מתאפשר?

כסף

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!
Picture of פנינה פיירברג

פנינה פיירברג

מנהלת המרכז לבדיקת אבהות, מרכז ותיק עם ניסיון עשיר של טיפולים, ליווים ולקוחות מרוצים.
פנינה בעלת תואר במדעי החברה ומתמחה בתחומים של מחקר, בדיקות גינטיות ופנים גופי.

053-3536720
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!